Projectplan

 

​​​​5 mei festival 2019

 

​​​​Familiefestival voor het hele Oldambt

 

 

Aanleiding:

Jarenlang was er geen 5 mei viering in het Oldambt. Dit werd door meerdere partijen als een gemis ervaren. Vorig jaar werd het plan opgevat om, vanuit een burgerinitiatief, een 5 mei festival te organiseren in 2018. Het succes was boven verwachting.

 

WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD!

 

Ook in 2019 willen we een soortgelijk festival gaan organiseren.

We hebben veel geleerd van de eerste uitvoering en zijn in onze voorbereidingen gestructureerder en beter georganiseerd dan bij de proloog.

 

Naast de bevrijding is er ook aan aandacht voor de culturele diversiteit in het Oldambt. Streven was en is om het festival een “Oldambt uitstraling te geven! Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk lokaal talent, er aandacht is voor de rijke geschiedenis van het Oldambt en is het de bedoeling om diverse organisaties en partijen samen te laten werken en komen tijdens deze gebeurtenis. Vorige keer is er al veel samenwerking gezocht, daar willen we nu nog meer op inzetten.

 

Door kennis en ervaring is het bekend dat jongeren en ouderen vaak een vergeten doelgroep zijn bij dit soort evenementen, wij willen dat voorkomen en deze groepen juist voldoende ruimte en invulling geven tijdens het festival.

 

Inhoud project:

doelgroep:

In de programmering wordt er speciaal aandacht besteed aan diverse doelgroepen:

ouderen
kinderen tot 12
jongeren 12+ (vooral de categorie 15- 16 jarigen)

 

doelstelling:

Door het organiseren van een familiair festival extra aandacht besteden aan de viering van de bevrijding in het Oldambt. Dit alles in het kader van het thema van het festival: Verbinden!

 

Onder het motto van VERBINDEN is er tot nu toe contact gezocht met onderstaande organisaties:

PKN Kerk
CHC Oldambt (Cultuurhistorisch Centrum)
SOOOG (basisscholen Oldambt)
Verzorgings- en verpleegtehuizen
Jongerencentrum ’t Spoor
Sociaal Werk Oldambt

Uiteraard is deze opsomming een voorlopige, de komende maanden zullen onder meer worden besteed aan het uitbreiden van de lijst.

 

subdoelen:

Bij bezoekers op creatieve wijze de rijke geschiedenis van het Oldambt onder de aandacht brengen. Vooral de periode 40/45. Winschoten had een grote Joodse gemeenschap en de gevolgen van WOII op die gemeenschap zijn duidelijk zichtbaar in het Oldambt van nu.
Contemplatie
Deelprojecten uitvoeren met jong en oud, in samenwerking met instellingen.
Jong en oud verbinden, cohesie versterken.
4 en 5 mei verbinden. 4 mei krijgt (terecht) veel aandacht maar ook de viering van de bevrijding is een belangrijk onderdeel van onze cultuur.
Radicalisering van de samenleving tegengaan.
Kloof tussen jongeren en 40/45 verkleinen.

 

kaders van het festival:

Datum: 5 mei 2019

Tijden: 10.00-22.00 uur (programma duurt tot 22.00 uur, uitloop tot 23.00 uur)

locatie: Maintebos Winschoten

 

programma:

Muziekplein

1 podium met muziek voor jong en oud. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk lokaal talent een podium te bieden en om aanstormend jong talent ervaring te laten opdoen.

 

Kinderplein:

Carrousel met workshops/activiteiten waaraan kinderen gratis kunnen deelnemen. Alle workshops zijn gelinkt aan het thema van het festival: vrijheid.

 

Ouderenplein/huiskamertent:

Verbindingen leggen met instellingen, activiteiten aanbieden die aansluiten bij de wens van ouderen. Bv. koren en sprekers, muziekkorps(en).

 

Jongeren 12+

Diverse workshops (o.a.hiphop en graffiti)

 

Verbinding;

Door het uitnodigen van verschillende gastsprekers willen we diverse kanten van het begrip “vrijheid” onder de loep nemen. De sprekers moeten interessant zijn voor jong en oud.

 

 

 

 

 

Succescriteria:

Het project sluit aan bij de speerpunten “jongeren” en “ouderen” binnen de cultuurnota van de gemeente Oldambt.
De werkgroep is in stand gebleven en deze is inmiddels zelfs uitgebreid waardoor een nog groter netwerk bereikt wordt en er meer kennis en kunde aanwezig is.
De viering van 5 mei biedt de gelegenheid om op een positieve- en creatieve manierde geschiedenis van het Oldambt te belichten. Dit draagt bij aan de betrokkenheid van het thema.
De organisatie van dit festival komt voort uit een Burgerinitiatief, een van de speerpunten van de gemeente; Burgers de regie geven over hun eigen leefwereld en hierbij nauw samenwerken met de gemeente.
Een wezenlijk streven is om zoveel mogelijk de samenwerking met anderen (partijen, organisaties, particulieren) aan te gaan. Dit o.a. om het draagvlak en de cohesie tussen partijen te vergroten.

 

 

Gewenste resultaten:

In navolging van het succesvolle festival van 2018 willen we in 2019 nog meer de nadruk op verbinden en samenwerking leggen. Het doel is om (nog) meer instellingen en organisaties bij het festival te betrekken.

 

Uitvoeringsplan:

Er zal, net als bij de première, weer een werkgroep opgericht worden. Dit wederom in overleg en samenwerking met het buurtwerk van Sociaal Werk Oldambt. Ook vertrouwen we weer op het enthousiasme van de heer Bard Boon.

Andere 4 en 5 mei comités zullen we ook weer benaderen om voor de viering(en) een groot draagvlak te verkrijgen.

 

Werkgroep:

B. Beishuizen, initiatiefnemer en coördinator
P. de Blauw, technische dienst
E. Sprok, terreinindeling/locatiemanager
H. Arensman, activiteiten kinderen tot 12
K. Bond, activiteiten kinderen 12+
I. Geertsema, catering
L. Heinis, horeca
Ds. B. v. d. Woude, medewerker huiskamertent
R. v.d. Velde, muziek en techniek huiskamertent

 

De leden van de werkgroep zijn allen door hun eigen intrinsieke motivatie betrokken bij de organisatie. Dat varieert van het inwoner van de gemeente zijn of werkzaam bij deze gemeente. Festival- of horeca ervaring of een breed maatschappelijke betrokkenheid of uiteraard een combinatie van meerdere factoren.

 

 

 

 

Stichting:

Zoals eerder aangegeven proberen we iedere keer de werkzaamheden en medewerkers te professionaliseren. Onderdeel hiervan is dat we in de onderzoekende fase zijn om te zien of de oprichting van een stichting (Stichting 5 meifestival Oldambt) wenselijk is.

 

Planning:

Datum:​​​​Actie:

September 2018​​​Brainstorm/projectplan

Oktober/november 2018​​Fondsenwerving/invulling programma

December 2018/januari 2019GOGO of NOGO

Januari 2019​​​​Samenwerking andere partijen

Januari 2018-mei 2019​​Uitvoering projectplan

Februari 2019​​​​Vergunningen en verzekeringen regelen​​

April 2019​​​​Reclame/marketing en uitvoering deelprojecten

5 mei 2019​​​​Festival

Vanaf 6 mei​​​​Opruim werkzaamheden

1 juni​​​​​Evaluatie

 

 

 

Dekkingsplan:

 

Uitgaven​​​​kosten

Podium​​​​1500

Geluid en licht​​​​1500

Boels​​​​​2500

Terrein inrichting​​​1000

Catering​​​​  500

Bands​​​​​5000

Beveiliging/EHBO​​​1000

Verz./Verg​​​​1000

PR/Marketing​​​​1000

Consumpties artiesten​​  250

Eten artiesten​​​​  250

Consumpties vrijwilligers​​  250

Eten vrijwilligers​​​  250

Energie/brandstof​​​  500

Randactiviteiten​​​2000

Fondserwerving​​​1750

Vrijwilligers (uren)​​​2500

Onvoorzien​​​​2000  +

Totaal​​​​          25.000

 

 

 

 

 

Inkomsten (subsidies en fondsen)

Gemeente Oldambt (burg.initiatief)5000

Prov.Groningen (div.sub.stromen)5000

Wijkplatforms/Dorpsbelangen2500

Marketing Oldambt​​​1000

Sponsoring (bedrijfsleven)​​1500

Fondsen​​​​4500

Sta-, pachtgelden​​​1000

Crowdfunding​​​​1500

Horeca omzet​​​​3000 +

Totaal​​​​          25.000

 

Contactgegevens:

A.J. Beishuizen: 0614999205, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KVK: 74190423